Hepatitis C

Hepatitis C i ekstrahepaticne manifestacije koje prate ovu bolest

Izleci hepatitis c lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir ili Sofosbuvir/Ledipasvir i izbegni mnoge ekstrahepaticne manifestacije koje virus prouzrokuje a koje mogu dovesti i do smrti.Glavne ekstrahepatične manifestacije kod pacijenata sa infekcijom virusom hepatitisa C:

Imunološke ekstrahepatične manifestacije
Mešana krioglobulinemija
Krioglobulinemični vaskulitis
B-ćelijski NHL
Sicca sindrome
Arthralgia / mialgia
Proizvodnja autoantitela (tj. Krioglobulini, reumatoidni faktor, i antinuklearni, antikardiolipinski, antitiroidni i anti-glatka mišićna antitela)
Poliarteritis nodosa
Monoklonalne gamopatije
Imunska trombocitopenija
Inflamatorne ekstrahepatične manifestacije
Tip 2 diabetes mellitus tip 2
Insulinska rezistencija
Glomerulonefritis
Bubrežna insuficijencija
Umor
Kognitivno oštećenje
Depresija
Oštećeni kvalitet života
Poliartritis / fibromijalgija
Kardiovaskularni poremećaji (tj. Moždani udar, ishemijska bolest srca)
NHL, ne-Hodgkinov limfom.

Poslednje Novosti