Hepatitis C

Hepatitis C. Hepatična koma kao posledica nelečenja

Lecenje lekovima Harvoni- Sofosbuvir/Ledipasvir i Epclusa(Sofosbuvir/Velpatasvir) mozete izbeci hepaticnu komu.

Hepatička koma predstavlja najteži i najnepovoljniji znak insuficijencije jetre.

Etiologija

Ovim se stanjem može završiti svaka bolest jetre, bilo kao akutna (npr. Fulminantni akutni virusni hepatitis, ili neko toksično oštećenje), bilo hronično (ciroza jetre) koja vodi terminalnoj insuficijenciji hepatocita.

Uzroci hepatične encefalopatije: su u neuralnoj inhibiciji i smanjenjoj ekscitaciji.

povećan nivo GABA u CNS-u, kao i povećana gustina receptora za GABA, što vodi pojačanoj inhibiciji (i serotonin je inhibitorni transmiter)
povećan nivo NH3 (smanjena ekscitacija, propustljivost) i merkaptana (povećava nivo NH3 u krvi) u CNS-u; NH3 i merkaptan se ne detoksikuju u oštećenoj jetri
povećanje aromatičnih aminokiselina u serumu (fenilalanim, citozin). NH3 povećava propustljivost za aromatične aminokiseline kroz krvno-moždanu barijeru.
u mozgu, aromatične aminokiseline pospesuju sintezu lažnih transmitera koji blokiraju dejstvo noradrenalina i dopamina
Klinička slika

U sporom, hroničnom toku razvoja kome ispoljava se niz neuropsihičkih i vegetativnih promena (kod dekompenzovane ciroze). U fulminantnom razvoju insuficijencije jetre, tj encefalopatije, razvoj simptoma odigrava se u toku nekoliko sati, pa se pojedini simptomi ne mogu uočiti. Ova fulminantna koma se u 75% završi letalno.

Psihički poremećaji prethode nervnim, zatim se javlja gubitak interesovanja za sebe i okolinu, promene raspoloženja su veoma česte. Bolesnik stalno ponavljanje iste, nepovezane reči. Gubitak sposobnosti potpisivanja i kopiranja prostih crteža (apraksija), konfuzija, spor, monoton govor, midrijaza, poremećaj vida su takođe prateći simptomi. Javlja se i pojačanje tonusa mišića, pojačana rigidnost ekstremiteta, flapping tremor, grubi tremor. Vidljive su promene u EEG-u široki delta talasi nad obije hemisfere, a kasnije nastaju depresija disanja, aritmije i koma.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i laboratorijskih nalaza:

bilirubin­,
transaminaze
NH3­­
Lečenje

zabrana unošenja proteina (do 70g/dan)
regulacija pražnjenja creva
prekid uzimanja diuretika i sedativa
parenteralna ishrana (Gly, AK širokih lanaca)
Neomicin kroz sondu (zato što se slabo resorbuje iz GIT-a; smanjiti bakterijsku proizvodnju NH3)
Laktuloza izaziva osmotsku dijareju čime se iz creva izbacuju kiseli produkti
korekcija H2O i elektrolita
faktori koagulacije
ornitin-aspartat jer se procesom ureagenaze eliminiše NH3
Dakle, ovim merama se nastoji smanjiti unos NH3 (belančevina), a sav postojeći NH3 eliminisati iz organizma (Neomicin, Laktuloza). L DOPA se primenjuje za stišavanje motornih poremećaja.

Hepatičku komu precipitiraju GIT krvarenje: krv u debelom crevu, povećani proteini, bakterje stvaraju NH3 i ureju, oštećena jetra ne može da metaboliše NH3 pa imamo toksično dejstvo NH3 na CNS.

Poslednje Novosti