Hepatitis C

Hepatitis C – genotip 2 – najlakše izlečenje

Genotip 2 ima najveću stopu izlečenja – oko 99% . Terapija za genotip 2 je Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) – pangenotipski lek ( lek za sve genotipove). U Srbiji genotip 2 je najredji genotip uz genotip 4. Lično ne znam ni jednog pacijenta sa genotipom 2 u Srbiji da nije izbacio virus DAA lekovima.

Udruženje Hepatitis Hilfe – Lekovi za Hepatitis c

Dakle, ako imate genotip 2 gotovo 100% izlečićete Hepatitis c .

Udruženje Hepatitis Hilfe – Izleči Hepatitis c

Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija – Tel: 063 764 1050 – World Hepatitis Alliance member

Poslednje Novosti