Hepatitis C

Hepatitis C – Fibroscan rezultat ciroze jetre- Slika- Sofosbuvir/Velpatasvir

Svaki Fibroscan rezultat preko 12,5 kPa se tumači kao ciroza jetre. Udruženje Hepatitis Hilfe objavljuje sliku jednog takvog rezultata kako bi ste lakše tumačili dobijeni rezultat Fibroscana. Fibroscan je inače neinvazivna metoda i zamenjuje biopsiju jetre. Ovde je i tabela gde možete i sami videti da li imate Fibrozu i ako imate u kom stadijumu je. Na osnovu rezultata kPa Fibroscana možete i sami videti da li je F0 ( bez fibroze) , F1 ( laka fibroza) , F2 ( srednja fibroza) , F3 ( teška fibroza) i F4 ( ciroza) .

Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Tel: 063 764 1050

World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja pacijenata Srbije

Fibroscan rezultat ciroze jetre Srbija
Rezultati Fibroscan Klinika Vesalius Beograd

Poslednje Novosti