Hepatitis C

Hepatitis C. Epclusa® (Sofosbuvir/ Velpatasvir je lek za lečenje odraslih osoba sa hroničnim hepatitisom C genotipom 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 infekcija sa ili bez ciroze (kompenzovane).

Epclusa® (Sofosbuvir/ Velpatasvir

)
EPCLUSA je lek koji se koristi za lečenje odraslih osoba sa hroničnim hepatitisom C genotipom 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 infekcija sa ili bez ciroze (kompenzovane). Tri odvojene kliničke studije sa ukupno 1558 pacijenata sa genotipom 1-6 hep C, sa ili bez prethodnog lečenja hepatitisa C, ili sa ili bez ciroze (kompenzovana), koji su primili ili EPCLUSA, drugačiji režim lečenja ili placebo, 98% (1015/1035) svih pacijenata koji su primali EPCLUSA jednom dnevno tokom 12 nedelja su izlečeni. Ove studije nisu uključivale pacijente sa uznapredovalom cirozom (dekompenzacijom).  Napredna ciroza (dekompenzovana) je kada  jetra u velikoj  meri  ima ozbiljne ožiljke  i više ne može efikasno obavljati svoj posao.
VAŽNE INFORMACIJE O SIGURNOSTI
 Кoja je najvažnija informacija koju bih trebao znati o EPCLUSA? EPCLUSA može izazvati ozbiljne nuspojave, uključujući: •
Reaktivacija virusa hepatitisa B: Pre početka lečenja EPCLUSA, vaš lekar će uraditi krvne pretrage da bi proverio infekciju hepatitisom B. Ako ste ikada imali hepatitis B, virus hepatitisa B mogao bi ponovo postati aktivan tokom i nakon tretmana sa EPCLUSA. To može izazvati ozbiljne probleme sa jetrom, uključujući otkazivanje jetre i smrt. Ako ste u opasnosti, vaš lekar će vas pratiti tokom i nakon uzimanja EPCLUSA.
Šta da kažem svom lekaru pre uzimanja EPCLUSA? 
Obavestite svog lekara o svim zdravstvenim stanjima, uključujući i ako ste ikada imali infekciju hepatitisom B ili probleme sa jetrom, osim infekcije hepatitisom C; ako imate ozbiljne probleme sa bubrezima ili ste na dijalizi; ako imate HIV; ili ako ste trudni ili dojite, ili planirate da zatrudnite ili dojite. Nije poznato da li će EPCLUSA naškoditi vašem nerođenom detetu ili preći u majčino mleko. Ako uzimate EPCLUSA sa ribavirinom, trebalo bi da pročitate i Ribavirin Medication Guide za važne informacije vezane za trudnoću. Obavestite svog lekara i apotekara o svim lekovima koje uzimate, uključujući  i lekove koji se izdaju bez recepta, vitamine i biljne dodatke. EPCLUSA i neki drugi lekovi mogu uticati jedni na druge, ili mogu izazvati nuspojave.
 Кoji su mogući sporedni efekti EPCLUSA? Ozbiljne nuspojave mogu takođe uključivati:  Spora brzina otkucaja srca (bradikardija): EPCLUSA, kada se uzima sa amiodaronom (Cordarone®, Nekterone®, Pacerone®), lek koji se koristi za lečenje nekih srčanih problema, može uzrokovati spor broj otkucaja srca. U nekim slučajevima spor broj otkucaja srca je doveo do smrti ili potrebe za pejsmejkerom kada se amiodaron uzima sa lekovima koji sadrže sofosbuvir. Odmah potražite medicinsku pomoć ako uzimate amiodaron sa EPCLUSA i dobijete bilo koji od sledećih simptoma: nesvestica ili skoro-nesvestica, vrtoglavica ili nepromišljenost, ne osećate se dobro, slabost, ekstremni umor, nedostatak daha, bolove u grudima, konfuziju ili probleme sa pamćenjem .
Najčešće nuspojave EPCLUSA uključuju glavobolju i umor. Obavestite svog lekara ako imate bilo kakve neželjene efekte koji vam smetaju ili ne nestaju. Ohrabreni ste da prijavite FDA-i negativne nuspojave lijekova na recept. Šta je EPCLUSA?
Pogledajte Važne činjenice o EPCLUSA uključujući i Važno upozorenje.
Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe
World Hepatitis Alliance member
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti