Hepatitis C

Hepatitis C- Dr Milotka Fabri- Lekovi i lečenje DAA lekovima- Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100mg

Akutni i hronični Hepatitis C . Lečenje genotipa 1, genotipa 2, genotipa 3 i genotipa 4. Izlečenjem hepatitisa c i izbacivanjem virusa možete izbeći cirozu jetre , dijabetes , dijalizu, varikse i druge komplikacije.

Akutni hepatitis posle šest meseci „nemo” prelazi u hronični, a prvi simptomi se javljaju tek sa pojavom komplikacija ciroze jetre.Danas za lečenje hepatitisa C postoji nekoliko moćnih lekova koji direktno deluju na umnožavanje virusa.

Lečenje hepatitisa c Dr Milotka Fabri, Klinika Simed , Novi Sad

Novom, savremenom terapijom koja podrazumeva uzimanje jedne tablete dnevno tokom 12 nedelja izlečenje se postiže kod 98 do 100 odsto obolelihAutorka teksta: Prof. dr Milotka Fabri sa Klinike za infektivne bolesti Klinickog centra VojvodineDatum: 16/01/2018


https://www.facebook.com/LekZaHCVuSrbiji/

O hepatitisu C

Hepatitis C virusna infekcija je jedan od vodećih uzroka hroničnog hepatitisa, ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma u svetu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), virusom hepatitisa C je zaraženo 115 miliona stanovnika (1,6 odsto), a hronični hepatitis C ima 71 milion (1,1odsto). Jedna od ključnih odlika hepatitis C virusa (HCV) je sposobnost izbegavanja imunološke odbrane domaćina. Kod 80 odsto zaraženih virus ostaje doživotno prisutan u jetri, krvi ili/i u nekim drugim tkivima. U prvih 15 do 20 godina hronični hepatitis C je bez ikakvih simptoma i znakova bolesti, te dugo ostaje neprepoznat. Do danas je u svetu dijagnostikovano samo 20 odsto obolelih, a lečeno je manje od 10 odsto. Većina zaraženih ne zna za svoju bolest i na taj način infekciju širi na druge.

Prenošenje virusa

HCV se prenosi putem krvi. Do trenutka kada je počelo testiranje dobrovoljnih davalaca krvi na prisustvo antitela na ovaj virus, najčešći put prenosa infekcije je bio transfuzijama krvi. Obavezno testiranje dobrovoljnih davalaca krvi u Srbiji je počelo krajem 1994. godine, te su svi koji su do tada primali krv ili krvne derivate u velikom riziku da su zaraženi virusom hepatitisa C. HCV se danas najčešće širi među uživaocima psihoaktivnih supstanci upotrebom zajedničkih igala, špriceva ili pribora za ušmrkavanje narkotika. HCV se može preneti seksualnim putem, tetoviranjem ili drugim načinima ukrašavanja tela pri kojima se povređuje koža, a ređe u toku porođaja sa majke na dete, u bliskim kontaktima unutar porodice (zajedničkom upotrebom pribora za ličnu higijenu) ili izuzetno retko prilikom medicinskih intervencija nesterilisanim instrumentima (hemodijaliza, endoskopije, stomatološke intervencije). Kod oko 30 odsto zaraženih način infekcije je nepoznat.

Razvoj bolesti

Nakon zaražavanja i inkubacionog perioda od jednog do dva meseca, razvija se akutni hepatitis koji je kod većine obolelih bez ikakvih simptoma i može se samo laboratorijski dijagnostikovati. Akutni hepatitis posle šest meseci „nemo” prelazi u hronični, a prvi simptomi se javljaju tek sa pojavom komplikacija ciroze jetre (žutilo, pojava modrica po koži, krvarenje iz desni, krvarenje iz proširenih vena jednjaka, voda u trbuhu, otoci potkolenica). Prema podacima WHO, 2015. godine je u svetu od ciroze jetre ili karcinoma jetre uzrokovanim HCV-om umrlo 399 hiljada ljudi. Od hepatitisa C ne umire se samo zbog bolesti jetre. HCV ima sposobnost da se umnožava ne samo u ćelijama jetre već i u limfocitima, ćelijama pljuvačnih žlezda, žučnih vodova i drugim tkivima. Dugogodišnje prisustvo virusa uzrokuje stalnu stimulaciju odbrambenog sistema domaćina, što dovodi do nesvrsishodne produkcije čitavog spektra antitela uperenih protiv sopstvenih tkiva. Tako se hepatitis C dovodi u vezu sa nekim autoimunim bolestima među kojima je i poremećaj rada štitne žlezde. Hepatitis C može dovesti do poremećaja metabolizma šećera i masti, uzrok je nastanka određenog tipa šećerne bolesti, a sa tim i povećane smrtnosti od kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti. Od 2000. do 2015. smrtnost od virusnih hepatitisa na globalnom nivou je porasla za 22 odsto.

Lečenje hepatitisa C

Prirodni tok hepatitisa C se može promeniti. Hepatitis C je danas izlečiva bolest, samo je treba na vreme otkriti i primeniti adekvatnu terapiju. Danas za lečenje hepatitisa C postoji nekoliko moćnih lekova koji direktno deluju na umnožavanje virusa. Novom, savremenom terapijom koja podrazumeva uzimanje jedne tablete dnevno tokom 12 nedelja izlečenje se postiže kod 98 do 100 odsto obolelih. Izbor leka zavisi od genotipa virusa i stadijuma bolesti jetre. Sagledavanjem zdravstvenog problema infekcije HCV u svetu i imajući u vidu efikasnost novih antivirusnih lekova, WHO je postavila za cilj eliminaciju hepatitisa C do 2030.

Novi, savremeni lekovi za hepatitis C su registrovani u Srbiji, ali još uvek nisu dostupni našim bolesnicima. U Srbiji je jedina terapijska opcija za lečenje hepatitisa C kombinacija pegilovanog interferona (injekcije jednom nedeljno u toku 24 do 48 nedelja) i ribavirina (četiri do šest tableta dnevno). Pegilovanim interferonom i ribavirinom izlečenje se postiže kod 50 do 80 odsto lečenih, u zavisnosti od genotipa virusa. Pegilovani interferon ima ozbiljna neželjena dejstva kao što su temperature, groznica, alergijske promene na koži, nesanica ili depresija. Ovom terapijom ne mogu biti lečeni oboleli od hroničnog hepatitisa C u stadijumu ciroze jetre, obeleli sa sniženim brojem trombocita, oni koji imaju transplantirane organe ili tkiva, ozbiljne kardiovaskularne ili psihijatrijske bolesti. U evropskim i američkim vodičima iz 2016. godine pegilovani interferon se više ne preporučuje za lečenje hroničnog hepatitisa. Cena savremene terapije nije veća od troškova lečenja komplikacija ciroze (karcinom jetre, česta krvarenja iz proširenih vena jednjaka, otkazivanje jetre) za koje je jedina terapijska opcija transplantacija jetre. Da li život obolelih od hroničnog hepatitisa C može i sme da ima cenu u eri kada postoje efikasni lekovi za izlečenje?

Broj obolelih od hepatitisa C i terapijske opcije u Srbiji

Tačan broj obolelih od hepatitisa C u našoj zemlji se ne zna, ali na osnovu učestalosti ove infekcije u okolnim zemljama pretpostavlja se da je prevalencija 1 odsto, što znači da je oko 70 000 hiljada ljudi zaraženo HCV-om. U proteklih desetak godina pegilovanim interferonom je lečeno oko 3600 obolelih, izlečeno je oko 1700, dok se neuspešno lečeni suočavaju sa cirozom i posledicama ciroze jetre. Jedina terapijska opcija za ove bolesnike je savremena terapija bez interferona. Broju bolesnika kojima je hitno potrebna nova terapija treba dodati one koji su imali kontraindikacije za lečenje pegilovanim interferonom. Novi lekovi za hepatitis C su dostupni u svetu od 2011. g. a od 2014.g. broj efikasnih lekova progresivno raste. Nažalost, u Srbiji se i dalje umire od posledica hepatitisa C. Postoje indicije Ministarstva zdravlja da će inovativni lekovi biti dostupni u 2018. godini, ali pitanje je kada i za koji broj bolesnika. Mnogi bolesnici sa teškom cirozom neće doživeti primenu nove terapije.

Dijagnostika

Trenutni veliki problem u lečenju hepatitisa C u Srbiji predstavlja i specifična dijagnostika ove bolesti. Pacijenti sa pozitivnim antitelima na HCV se otkrivaju najčešće pri dobrovoljnom davanju krvi, sistematskim pregledima, pripremama za vantelesnu oplodnju ili u okviru dijagnostike drugih oboljenja. Pozitivna antitela na HCV ne moraju podrazumevati bolest – za potvrdu infekcije su neophodna molekularna testiranja na prisustvo RNK virusa u krvi. Da bi RNK HCV pozitivna osoba bila lečena potrebno je znati genotip virusa jer on određuje izbor leka. Testove za genotipizaciju Republički fond za zdravstveno osiguranje nabavlja kao donaciju uz kupovinu pegilovanih interferona, ali te količine nisu dovoljne. U privatnima laboratorijama cena testiranja je oko 15 hiljada dinara, bez mogućnosti refundiranja troškova. Drugi kamen spoticanja u dijagnostici hepatitisa C je procena stadijuma bolesti jetre (stepen fibroze) koja se kod nas još uvek određuje biopsijom jetre, što je invazivna metoda sa rizikom od ozbiljnih komplikacija koja se u svetu više ne koristiza virusne hepatitise. Danas postoje aparati za merenje elasticiteta jetre (fibrosken) i fibro-testovi kojima se određuje stepen fibroze jetre, a samim tim i stadijum bolesti. U Srbiji postoji samo jedan fibrosken za sve pacijente sa bolestima jetre, dok se fibro-testovi obavljaju isključivo u privatnim laboratorijama, po ceni od približno 15 hiljada dinara.

Rešenje problema

Vizija WHO da se do 2030. godine u celom svetu zaustavi širenje virusnih hepatitisa i da svi koji žive sa virusom hepatitisa C ili B imaju pristup bezbednom i efikasnom lečenju zvuči veoma optimistično ali realno. Međutim, ostaje pitanje da li Srbija može slediti cilj WHO da eliminiše hepatitis C do 2030. godine i ukloni ovu ozbiljnu pretnju javnom zdravlju? Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Tel: 063 764 1050 World Hepatitis Alliance member – Savez Udruženja Pacijenata Srbije Skupština

Hepatitis c- Lek Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100mg (Epclusa)

Poslednje Novosti