Hepatitis C

FDA odobrila lek Epclusa(Sofosbuvir/Velpatasvir) jun 2016

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa) odobren za lečenje svih genotipova virusa hepatitisa c od strane FDA 28.Juna 2016.Ovo je prvi pangenotip lek.
FDA odobrila Epclusa za lečenje hronične infekcije virusom hepatitisa C .Prvi režim lečenja svih šest glavnih genotipova HCV

Američka uprava za hranu i lekove odobrila je Epclusa za lečenje odraslih pacijenata sa hroničnim virusom hepatitisa C (HCV) i sa i bez ciroze (uznapredovala bolest jetre). Za pacijente sa umerenom do teškom cirozom (dekompenzovana ciroza), Epclusa je odobrena za upotrebu u kombinaciji sa lekom ribavirin. Epclusa je kombinovana tableta sa fiksnom dozom koja sadrži sofosbuvir, lek odobren 2013. godine, i velpatasvir, novi lek, i prva je koja leči svih šest glavnih oblika HCV-a.
Lek Epclusa je registrovan u Srbiji ali na žalost još uvek nije na pozitivnoj listi RFZO-a.

„Ovo odobrenje nudi mogućnost lečenja i lečenja za širi opseg pacijenata sa hroničnim hepatitisom C“, rekao je dr. Edvard Cok, direktor kancelarije za antimikrobne proizvode u FDA-ovom Centru za procenu i istraživanje lekova.

Hepatitis C je virusna bolest koja uzrokuje upalu jetre koja može dovesti do smanjene funkcije jetre ili zatajenja jetre. Postoji najmanje šest različitih HCV genotipova ili sojeva koji su genetski različite grupe virusa. Poznavanje genotipa pomaže u informisanju o preporukama i trajanju lečenja. Prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti, infekcija HCV-om postaje hronična u otprilike 75 do 85 odsto slučajeva. Pacijenti koji pate od hronične HCV infekcije tokom mnogih godina mogu imati komplikacije, poput krvarenja, žutice (žućkaste oči ili kože), nakupljanja tečnosti u trbuhu, infekcija, raka jetre i smrti.
Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti