Hepatitis C

Doziranje leka Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa®) u lečenju hepatitisa c kod dece starije od 3 godine

FDA je odobrila lek Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) za lečenje hepatitisa c kod dece starije od 3 godine . Ovo je Uputsvo a naravno da lekar donosi odluku o doziranju . U svakom slučaju ovo su sjajne vesti .

Deca od 3 godine i starija ili sa težinom od najmanje 30 kilograma (kg)—Doza se zasniva na telesnoj težini i mora je odrediti Vaš lekar.
Teška najmanje 30 kilograma (kg) – Jedna tableta (koja sadrži 400 mg sofosbuvira i 100 mg velpatasvira) jednom dnevno ili dve tablete (koje sadrže 200 mg sofosbuvira i 50 mg velpatasvira) koje se uzimaju 12 nedelja.
Težina od 17 do manje od 30 kg—jedna tableta (koja sadrži 200 mg sofosbuvira i 50 mg velpatasvira) jednom dnevno tokom 12 nedelja.
Deca od 3 godine i starija sa težinom manjom od 17 kg—Preporučuje se upotreba oralnih peleta.
Deca mlađa od 3 godine—Upotrebu i dozu mora odrediti Vaš lekar.
Za oralni dozni oblik (pelete):
Za infekciju virusom hepatitisa C:
Deca od 3 godine i starija ili sa težinom od najmanje 30 kilograma (kg)—Doza se zasniva na telesnoj težini i mora je odrediti Vaš lekar.
Težak od najmanje 30 kilograma (kg) – Dva paketa (koji sadrže 200 mg sofosbuvira i 50 mg velpatasvira, ukupno 400 mg sofosbuvira i 100 mg velpatasvira) uzimaju se jednom dnevno tokom 12 nedelja.
Težak od 17 do manje od 30 kg—Jedan paket (koji sadrži 200 mg sofosbuvira i 50 mg velpatasvira) uzima se jednom dnevno tokom 12 nedelja.
Teži manje od 17 kg—Jedan paket (koji sadrži 150 mg sofosbuvira i 37,5 mg velpatasvira) uzima se jednom dnevno tokom 12 nedelja.
Deca mlađa od 3 godine—Upotrebu i dozu mora odrediti Vaš lekar.

Lečenje hepatitisa c kod dece starije od 3 godine lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( (Epclusa®)

Poslednje Novosti