Hepatitis C

DAA lekovi za Hepatitis C koji su na pozitivnoj listi RFZO u Srbiji – slike lekova

DAA lekovi za Hepatitis C su na pozitivnoj listi RFZO za 490 pacijenata godišnje. Epclusa ( Sofosbuvir/Velpatasvir) i drugi. Ovde je spisak lekova sa liste RFZO

Sovaldi ( Sofosbuvir) Harvoni ( Sofosbuvir/Ledipasvir) za genotipove 1,4,5 i 6. Epclusa ( Sofosbuvir/Velpatasvir) za sve genotipove virusa hepatitisa c Maviret ( Glecaprevir/Pibrentasvir) za sve genotipove virusa hepatitisa c. Zepatier ( Elbasvir/Grazoprevir) za genotipove 1 i 4

Poslednje Novosti