Skip to content

DAA lekovi za Hepatitis C. Dr Milotka Fabri (Video)

Lekovi za Hepatitis C u Srbiji. Dr Milotka Fabri- Predsednik Komisije RFZO za odobravanje ovih lekova za 60 pacijenata godišnje. Na listi na žalost još uvek nema terapije za genotip 2 i 3( pangenotip lekova) kao što su Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) ili Maviret.

Dragiša Zekić

Udruzenje Hepatitis Hilfe Srbija

Tel: 063 764 1050

Leave a Comment

*

code