Hepatitis C

DAA lekovi za Hepatitis C. Dr Milotka Fabri (Video)

Lekovi za Hepatitis C u Srbiji. Sofosbuvir/ Ledipasvir( Harvoni ) na pozitivnoj listi ali Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) – pangenotip lek još uvek nije . Pacijenti sa genotipom 2 i 3 još uvek bez terapije. Milotka Fabri- Predsednik Komisije RFZO za odobravanje ovih lekova za 60 pacijenata godišnje.

Lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Na listi na žalost još uvek nema terapije za genotip 2 i 3( pangenotip lekova) kao što su Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) ili Maviret ( Glecaprevir/Pibrentasvir)

Dragiša Zekić

Udruzenje Hepatitis Hilfe Srbija

Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti