Hepatitis C

Da li se Hepatitis C može vratiti nakon lečenja i SVR 12

Nakon završetka lečenja hepatitisa c lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir pacijent se smatra izlečenim ako nema prisustva virusa 12 nedelja nakon zavrsetka terapije(SVR12). Kolika je verovatnoća relapsa? SVR 12 ili 24 je izlečen pacijent koji je lečen bezinterferonskom terapijom. Istrazivači su došli do rezultata da je grupa sa niskim rizikom imala Post – SVR stopu recidiva od 0,82 na 1000 osoba godišnje ( Osobe – godine su kumulativno računati i ova brojka se definiše kao 0,082 procenta godišnje ) a stopa reinfekcije nula .

Udruženje Hepatitis Hilfe – Lekovi za Hepatitis C

PREVEDENO NA PETOGODIŠNJI RIZIK OD RECIDIVA TO JE O,4 %!

Izleči Hepatitis c lekovi Sofosbuvir/Velpatasvir

Poslednje Novosti