Hepatitis C

Da li lečiti Hepatitis c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir tokom trudnoće i dojenja

Lečenje hepatitisa c tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje a ako je i Ribavirin deo terapije može doći do oštećenja i smrti fetusa i bebe . Sofosbuvir/Velpatasvir se može uzimati tek nakon porodjaja. Trudnoća i dojenje:
Ne postoje bezbednosni podaci za upotrebu bilo kog DAA režima tokom trudnoće, sa svim DAA režimima sa liste PBS klasifikovanim kao kategorija B (sofosbuvir, B1; velpatasvir, B1; ledipasvir, B1; glekaprevir, B1; pibrentasvir, B1; grazoprevir, B1 ; elbasvir, B1) za njihov rizik u trudnoći.

Tokom lečenja hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ne treba zatrudneti

Zbog toga se ne preporučuje lečenje trudnica DAA terapijom. Svi DAA režimi su kontraindikovani u trudnoći kada se kombinuju sa ribavirinom (kategorija Кs). Кao što je pomenuto, ribavirin zahteva mere predostrožnosti za kontracepciju. Osobe koje se leče ribavirinom treba da budu savetovane o riziku od teratogenosti i važnosti da ne zatrudne tokom lečenja ili 6 meseci nakon lečenja.

Udruženje Hepatitis Hilfe – Lekovi za Hepatitis C

Istovremena primena lekova koji sadrže etinilestradiol, kao što su kombinovani oralni kontraceptivi, sa glekaprevirom i pibrentasvirom povezana je sa povišenjem ALT u serumu.

Zbog toga je istovremena primena kontraindikovana. Za žene koje koriste kombinovane oralne kontraceptive, preporučuju se alternativni režimi DAA.

Bezbednost navedenih režima DAA tokom laktacije još nije utvrđena, pa se stoga ne preporučuje lečenje žena koje doje. Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe – World Hepatitis Alliance member – Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti