Hepatitis C

Da li lečiti hepatitis c DAA lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ako imate hepatocelularni karcinom jetre (HCC)

Nelečenje hepatitisa c može dovesti do ciroze , dekompenzovane ciroze a na kraju i hepatocelularnog karcinoma jetre. Moram reći da čak i mnogi lekari imaju pogrešan pristup u ovakvim slučajevima .

Dokazi koje smo mi kao Udruženje skupljali nesumnjivo govore u prilog tome da postoji velika korist od lečenja hepatitisa c i izbacivanja virusa DAA lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir ili Sofosbuvir/Ledipasvir kod pacijenata sa HCC. Svi podaci koje smo skupljali kao i pacijenti koje smo pratili jasno ukazuju da je u grupi nelečenih pacijenata smrtnost veća i ubrzanija nego u grupi pacijenata koji su bili na terapiji DAA lekom Sofosbuvir/Velpatasvir. Naravno, puno toga zavisi i od drugih pratećih bolesti pacijenata sa karcinomom jetre ali iz iskustva mogu reći da mi imamo pacijente sa dijagnozom hepatocelularnog karcinoma jetre još iz 2016 koji su već tada došli do DAA lekova, izbacili virus i živi su i danas . Naravno, sve to je kompleksno pitanje i tu je potrebno uključiti i infektologe i gastroenterologe i hirurge i druge specijaliste . Ja mogu da preporučim svima Dr Danijel Galun jer je to hirurg koji dugo godina saradjuje sa lekarima sa Infektivne klinike i znam da ima ogromno iskustvo baš sa pacijentima sa virusnim hepatitisima. Dakle, čak i kod HCC imamo dobra iskustva sa lečenjem ali definitivnu odluku naravno donose pacijent i lekar . Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija- World Hepatitis Alliance member – Savez Udruženja Pacijenata Srbije Skupština Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti