Hepatitis C

Da li je hepatitis c ciroza izlečiva – Udruženje Hepatitis Hilfe

Nakon izlečenja hepatitisa c i izbacivanjem virusa moguća je regeneracija jetre i vraćanje u fibrozu. Ciroza je izlečiva ako se na vreme izleči Hepatitis c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir.

Ciroza jetre uzrokovana hepatitisom C je reverzibilna
Jedna informacija koju svako ko ima ili je imao hepatitis C treba da zna je da je oštećenje jetre uzrokovano hepatitisom C reverzibilno. Hronični hepatitis C oštećuje jetru tokom godina infekcije, često napredujući od upale do ožiljaka. Nivo ožiljnog tkiva na jetri naziva se fibroza i meri se na skali od F0 do F4.
Nivo fibroze F4 znači da jetra ima cirozu.
„Hepatitis C u završnoj fazi“ je način da se kaže da je vaša jetra ozbiljno oštećena virusom hepatitisa C i da se približava tački kada će jetra prestati da funkcioniše , što je fatalno.. Ovo je skoro uvek povezano sa cirozom jetre i izražava se kao F4 fibroza.

lekovi i lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) video


Do nedavno je opšte medicinsko mišljenje bilo da je ciroza jetre uzrokovana hepatitisom C nepovratna. Ovo se pokazalo netačnim. Кada se virus Hep C ukloni, ciroza jetre će se izlečiti i očekivani životni vek pacijenta će se značajno povećati.
Za 7 godina koliko se bavim ljudima sa hepatitisom CI, naišao sam na stotine ljudi koji su imali cirozu jetre koja je potpuno zarasla nakon što je Hep C izlečen.

Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe – World Hepatitis Alliance member Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti