Hepatitis C

Da li broj virusnih kopija hepatitisa c na PCR Kvantitativnom testu utiče na uspeh lečenja – izlečenje ? – Slika

Ovo je rezultat PCR testa na hepatitis c pacijenta sa preko 200 miliona kopija virusa . PCR test nije mogao da pokaže tačan broj jer je bio preko 200 miliona a to je gornja granica detekcije . Imali smo dosta ovako neverovatno visokih viremija .

Pravilna upotreba leka Sofosbuvir/Velpatasvir u lečenju hepatitisa c

Generalno, broj kopija može ići od nekoliko stotina pa do kao što se vidi i preko 200 miliona . Neki prosek koji smo mi uočili je od 1- 5 miliona kopija. Broj kopija varira i nasuprot nekim mišljenjima ja moram da kažem da broj kopija može da se uvećava ali isto tako i da opada . I tu nema pravila . Ja lično radio sam od 2010. do 2016. kada sam se izlečio 4 puta HCV PCR RNK TEST. Prvi rezultat je bio oko 6 miliona , sledeći nakon tri godine 8 milona , godinu kasnije 4 miliona a 2016.godine bio je 350 hiljada . Dakle broj kopija se povećavao a i smanjivao bez ikakve terapije. Naravno da je bolje imati nižu viremiju ali kada to gledamo sa aspekta lečenja i izlečenja nismo uočili neke posebne razlike u stopi izlečenja DAA lekovima kod pacijenata sa manjim i onih sa većim brojem kopija . Ovaj pacijent sa 200 miliona kopija se izlečio a imali smo slučajeve neuspešnog lečenja kod pacijenata sa desetak hiljada kopija . Dakle, ne plašite se ako dobijete visok broj kopija na PCR testu i krenite sa lečenjem. Stopa izlečenja je od 95 – 99% a od čega zavisi uspeh izlečenja u nekoj drugoj objavi .

Poslednje Novosti