Skip to content

Spisak svih lekova za lečenje hepatitisa c

Lekovi koji se koriste u lečenju hepatitisa c (Sofosbuvir/Velpatasvir, Sofosbuvir/Ledipasvir i drugi). Tretmani hepatitisa C Hepatitis C je prvi uzrok raka jetre i transplantacije jetre. Uzrokuje ga virus koji možete dobiti ako dođete u kontakt sa kontaminiranom krvlju. Na primer, možete ga dobiti od nečiste igle za tetovažu. Ponekad se širi tokom seksa ali veoma…
Pročitaj više

Hepatitis C- Lekovi i lečenje. Bolesti bubrega izazvani hepatitisom c

Ako se ne leči hepatitis c DAA lekovima može doći do problema sa bubrezima. Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir Oštećenje bubrega Hronična infekcija hepatitisom C povezana je sa glomerularnom bolešću koja je najverovatnije posledica taloženja imunog kompleksa u glomerularnim kapilarima. Najčešći oblik bubrežne bolesti je membranoproliferativni glomerulonefritis, obično povezan sa esencijalnom mešovitom krioglobulinemijom, dok je membranska nefropatija…
Pročitaj više

Lekovi i lečenje hepatitisa c. Šta je virus hepatitisa c i najčešće komplikacije

Izlečenjem hepatitisa c DAA lekovima možemo izbeći mnoge ekstrahepatične manifestacije. Virus hepatitisa C (HCV) je jednolančani RNA virus, član Flaviviridaeporodica. Кao primarno hepatotropni virus, glavna meta infekcije su hepatociti, što rezultuje hroničnom upalom u oko 80% slučajeva infekcije. Dobro je poznato da hronični hepatitis C dovodi do ciroze, terminalnog stadijuma bolesti jetre i hepatocelularnog karcinoma.…
Pročitaj više

Lekovi i lečenje hepatitisa c. Indijski generički lekovi i posledice nelečenja

Izlečenjem hepatitisa c DAA lekovima možemo izbeći sledeće komplikacije. Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir i ekstrahepatične manifestacije. Ekstrahepatične manifestacije infekcije virusom hepatitisa C Hronična infekcija virusom hepatitisa C (HCV) izaziva progresivnu fibrozu jetre, cirozu, zatajenje jetre i hepatocelularni karcinom. Pored oštećenja jetre, infekcija HCV-om izaziva niz sistemskih poremećaja, od kojih neki ponekad nose teže obolevanje od same…
Pročitaj više

Hepatitis C lekovi i lečenje-Genotip 2 nelečeni pacijenti sa cirozom

Lekovi i lečenje hepatitisa c genotip 2 nelečeni pacijenti sa cirozom. Preporučeni režimi Sofosbuvir / Velpatasvir Dnevna kombinacija sofosbuvira (400 mg) / velpatasvir (100 mg) tokom 12 nedelja odobrena je od strane FDA za lečenje infekcije genotipom 2 kod pacijenata bez ciroze ili sa kompenzovanomom cirozom. ASTRAL-2 je uporedio 12 nedelja sofosbuvira / velpatasvira sa…
Pročitaj više

Hepatitis C.Lekovi i lečenje. Genotip 2 nelečeni pacijenti bez ciroze

Naivno lečenje hepatitisa c genotip 2 bez ciroze. Preporučeni lekovi. Sofosbuvir/Velpatasvir i Glecaprevir/Pibrentasvir Preporučeni režimi navedeni po nivou dokaza i abecedno za: Lečenje naivnog genotipa 2 pacijenata bez ciroze PREPORUČENO TRAJANJE Dnevna kombinacija glokaprevir-a (300 mg) / pibrentasvir-a (120 mg) a 8 nedelja Dnevna kombinacija sofosbuvira (400 mg) / velpatasvir (100 mg) sa fiksnom dozom…
Pročitaj više

Lečenje hepatitisa c. Genotip 1a nelečeni pacijenti sa cirozom

Lečenje hepatitisa c, genotip 1b, nelečeni pacijenti sa cirozom. Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa)i Sofosbuvir/Ledipasvir(Harvoni) su jedini dostupni generički lekovi .
Pročitaj više

Lekovi za Hepatitis C genotip 1a- Nelečeni pacijenti bez ciroze

Lekovi i lečenje hepatitisa c genotipa 1a. Preporučene terapije AASLD za nelečene pacijenate bez ciroze Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir su jedini dostupni u generickoj verziji. Harvoni i Epclusa
Pročitaj više

Značaj FibroScan® dijagnostike u lečenju hepatitisa c.

FibroScan® dijagnostika u Srbiji u praćenju i lečenju hepatitisa c i bolesti jetre.Šta je FibroScan® Upotreba neinvazivnih testova za određivanje težine jetrenih bolesti (tj. Ožiljaka) sada je dobro utvrđena u lečenju pacijenata sa hroničnom bolesti jetre. To je zato što procena ožiljaka na jetri daje prognostičke informacije i pomaže u utvrđivanju prioriteta lečenja. Jedna takva…
Pročitaj više