Skip to content

Posts by dragisa

Pijenje kafe može smanjiti mogućnost nastanka ciroze jetre i do 80%

Ciroza jetre jedna je od najčešćih posledica hepatitisa c. Lekom Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) uspešno se leči za 12 nedelja hepatitis c i izbacuje virus iz tela. Ogroman broj novih naučnih studija govori da je kafa veoma korisna kod hepatitisa c i da usporava progresiju bolesti kao i rizik od nastajanja ciroze jetre. Studije pokazuju da ljudi…

Read More

Hepatitis C – Fibroscan rezultat ciroze jetre- Slika- Sofosbuvir/Velpatasvir

Svaki Fibroscan rezultat preko 12,5 kPa se tumači kao ciroza jetre. Udruženje Hepatitis Hilfe objavljuje sliku jednog takvog rezultata kako bi ste lakše tumačili dobijeni rezultat Fibroscana. Fibroscan je inače neinvazivna metoda i zamenjuje biopsiju jetre. Ovde je i tabela gde možete i sami videti da li imate Fibrozu i ako imate u kom stadijumu…

Read More

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa) efikasan protiv COVID-19

Lek za Hepatitis C Sofosbuvir/Velpatasvir pokazuje uspešnost u lečenju Korona virusa. Srbija ima dosta pacijenata koji su na ovoj terapiji i ne znamo ni jednog koji se tokom terapije zarazio Covid 19 virusom. RNA završena sofosbuvirom otpornija je na lektor SARS-CoV-2 od RNК završene Remdesivirom Steffen Jockusch ,Chuanjuan Tao ,[…]Jingiue Ju Naučni izveštaji zapreminu 10…

Read More

Lekovi i lečenje hepatitisa c- Fibroscan- Vesalius

Fibroscan dijagnostika je potrebna pre započetog lečenja Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) . Trenutno u vreme Korone ne rade Fibroscan ni na Infektivnoj klinici a ni u KCS. Tako da je jedina mogućnost privatna Klinika Vesalius u Beogradu. Kontakte klinike imate na internetu. Na toj klinici radi i infektolog prof dr Dragan Delić. Ovaj klip sam napravio neposredno…

Read More

Hepatitis c – Dekompenzovana ciroza jetre i lečenje Sofosbuvir/Velpatasvir

Dekompenzovana ciroza I lečenje hepatitisa c lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir u Srbiji i očekivano trajanje života Simptomi Uzroci Dijagnoza Lečenje Očekivano trajanje života Šta je dekompenzovana ciroza? Dekompenzovana ciroza je termin koji lekari koriste za opisivanje komplikacija uznapredovale bolesti jetre. Ljudi sa kompenzovanom cirozom često nemaju simptome jer njihova jetra i dalje pravilno funkcioniše. Кako se funkcija…

Read More

Sve više izlečenih u Srbiji lekom Sofosbuvir/Velpatasvir – Iskustva pacijenata – Udruženje Hepatitis Hilfe

U Srbiji je do sada izlečeno preko 1000 hepatitis c inficiranih DAA lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir. Iskustva pacijenata i poruke Udruženje Hepatitis Hilfe ne objavljuje javno jer čuvamo identitet svake osobe i nikada nismo niti ćemo bilo čije ime objaviti. Izmedju ostalog i zbog toga pacijenti imaju poverenje u naše Udruženje a u ostalom većina…

Read More

Lečenje hepatitisa c lekom Epclusa® (Sofosbuvir/Velpatasvir) i lažno pozitivni PCR rezultati

Nakon zavrsetka lečenja lekom Sofosbuvir/Velpatasvir radi se PCR test. U Srbiji se PCR testovi rade na Infektivnoj klinici ili u privatnim laboratorijama. Imamo već iskustva da se u odredjenom broju slučajeva nakon lečenja DAA lekovima dobijaju lažno pozitivni rezultati PCR testova . HCV PCR RNK testovi su izuzetno osetljivi i granice detekcije su uglavnom 10…

Read More

Lečenje hepatitisa c lekom Epclusa® (Sofosbuvir/Velpatasvir) i mogućnost reaktivacije hepatitisa b

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir može dovesti do reaktivacije hepatitisa b kod HBsAg pozitivnih. Srbija. INFORMACIJE I INDIКACIJE ZA UPOTREBU EPCLUSA UКLJUČENO UPOZORENJE: RIZIК OD REAКTIVACIJE VIRUSA HEPATITISA B PREMA BOLESNICIMA КOINIFICIRANIM HCV / HBV Pre započinjanja lečenja EPCLUSA testirajte sve pacijente na dokaze o trenutnoj ili prethodnoj infekciji virusom hepatitisa B (HBV). Zabeležena je reaktivacija HBV kod pacijenata…

Read More