Hepatitis C

Antacidi i inhibitori protonske pumpe mogu ugroziti lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Lekovi koji smanjuju želudačnu kiselinu mogu dovesti do neuspešnog lečenja hepatitisa c. Ako uzimate neki od tih lekova pravite razmak od 4 sata .

Antacidi i Inhibitori protonske pumpe mogu ugroziti lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)
Lekovi i lečenje hepatitisa c u Srbiji – Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe

Dragiša Zekić

Poslednje Novosti